نرگس ای گل فریاد / شادی سابجی

0
44

تقدیم به نرگس محمدی که خویش نشانده در نوک پیکار

 

نرگس ای گلِ فریاد

چگونه این چنین خنجرِ فریادت

حتی از این دور دست شمالی و غربی

گلو را

در این عاشورای بی عاشورا

چنین تلخ می بُرد؟

و خشکه نگاه زاینده رود را

این چنین به دجله می نشاند

نرگس ای گل فریاد

بزن فریاد

بزن فریاد

که هر چه از این باغ می رسد جور است جور است جور

جوری که سخت ناجوراست

نرگس ای گل فریاد

بزن فریاد

که سراسر این باغ

شب است و شب است و شب

و پای هیچ سحری در راه نیست

نرگس ای گل فریاد

بزن فریاد که خار نشسته به هر دیوار

که خار بریده نفس

بسیار

بزن فریاد

 

فرانسه – 31 اکتبر 2014

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here