«بیوگرافی» ناظم حکمت از زبان خودش

0
85
سال تولدم 1920 است.
اما هیچگاه به محل تولدم برنگشتم
چون برگشت را دوست ندارم.
در سه سالگی نوه پاشایی بودم در حلب
اما در نوزده سالگی دانشجویی در دانشگاه کمونیستی مسکو
و باز هم در 49 سالگی میهمان کمیته مرکزی حزب در مسکو.
از چهارده سالگی به اینسو، شاعرم
کسانی انواع گیاهان را میشناسند
برخی دیگر انواع ماهیها را میشناسند
اما من انواع جداییها را.
بعضیها نام ستارگان را از حفظ میدانند
اما من نام جداییها را.
مزه همه غذاهای جهان را چشیدهام،
مزهی گرسنگی را هم میشناسم
و مزه گرسنگی از اعتصاب غذا را هم.
خواستند مرا دار بزنند، اما نزدند، 30 سالهام.
هنگامیکه خواستند ارمغان صلح را به من اعطا کنند، 48 سالهام!
زمانیکه در کف بتونی سلول(چهار متری)،
دوران شش ماهه را گذراندم، 36 سالهام!
هنگامیکه پس از 18 ساعت به فرودگاه پراگ رسیدم، 59 سالهام!
لنین را در قید حیات ندیدم
اما در سال 1961، موزه لنین را دیدم.
خواستند مرا از حزبم جدا کنند، نشد.
بتها شکسته شد، اما قطعاتش مرا له نکرد!
سال 1951 با دوستان جوانم قدم در راه مرگ گذاشتم.
1952، قلبهای پارهپاره
چهار ماه به یک پهلو خوابیدم
و در انتظار مرگ نشستم.
به هیچکس غبطه نخوردم
حتا به چارلی چاپلین.
گاه زنی را فریفتم،
اما دوستان را ابدا.
نوشیدم، اما دائمالخمر نبودم.
شکر که نانم را با عرق جبینم تامین کردم.
به حساب دیگران، با شرم، دروغ گفتم
گاه نیز بدون دلیل دروغ گفتم.
با قطار و هواپیما سفر کردم،
در حالیکه بسیاری برای سفر پول نداشتند.
به اپرا رفتم،
در حالیکه بسیاری حتا این کلمه را نمیشناسند.
اما از سال 1921 به بسیاری از جاهایی که دیگران میروند، نرفتم:
به مسجد، کلیسا، پیش دعانویس، فالجی،
سابقا اما فال قهوه میگرفتم.
آثارم به سی چهل زبان برگردانده شد
در سی چهل کشور منتشر شد
اما در ترکیه من، انتشار آثارم ممنوع است.
از کانسر مد روز مضطرب نشدم
کانسر برای هر کس اجباری نیست.
وزیر نخواهم شد،
رک بگویم، چنین چیزی خواست من نیست.
در جنگ حضور پیدا نکردم
و برای حفظ جانم از ریزش بمبها به سنگری پناه نبردم
هرگز از هواپیمایی که دیوار صوتی را میشکند، فرار نکردم.
اما در شصت سالگی عاشق شدم.
کوتاه سخن، رفقا!
اگر امروز از جداییها چون سگی بمیرم
اما تمام عمرم چون انسان زندگی کردهام
و باز هم زندگی خواهم کرد.
کی میداند که چه ها از سرم خواهد گذشت و چه ها خواهم شنید؟ (1961)
 
 
 
 
* برگرفته از کتاب:
 
ناظم حکمت، شاعر و کمونیست همیشه زنده!
نویسنده: بهرام رحمانی
 ناشر: کتاب ارزان
چاپ اول: ژوئن 2012
چاپ دوم: اکتبر 2012

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here