رضا بی شتاب / هنگِ نهنگانِ لنگ رأی؛تأییدِ تداومِ حضورِ نظامِ ظالمان وُ زندان وُ مشارکت در کُشتنِ انسان وُ آزادی است

  رضا بی شتاب هنگِ نهنگانِ لنگ رأی؛تأییدِ تداومِ حضورِ نظامِ ظالمان وُ زندان وُ مشارکت در کُشتنِ انسان وُ آزادی است رضا بی شتاب چهره هاشان سنگی وُ آونگِ منگ هر یکی استادِ کذب اند وُ جفنگ داغِ مُهری بر جبین شد حُجتی عقل شان واپس تر از پارینه سنگ اشکمی چون...

فریار اسدیان/گردن یأس زنجیری کنم

·  ·  فریار اسدیان گردن یأس زنجیری کنم دستِ دریغ، می سایم به هم زخم به دل، ولی دیگر چه غم چون زبان، یاری می کند، نیست غمی، ندارم هیچ کم تا لبِ جامِ می، بوسم به لب تار و تیره، ره، دشوار هم حلقهٔ وصل ما، اُستوره ها فکرتِ بکر زاید زو قلم ور نه،...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۴ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۴ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران در گرامی‌داشت روز جهانی کارگر

  یکم مه، روز جهانی کارگر، از راه می‌رسد و در ایران پا به خیابان‌هایی می‌گذارد که این روزها، ویژه‌تر از همیشه، مملو از ماموران انتطامی و امنیتی است؛ صفی که بخشی از دستگاه تحمیل منویات حاکمیت به مردم است، از جمله تحمیل فقر و...

Nasser Fardad ناصر فرداد / پرواز کبوتر! برای خواهر عزیزم فاطمه و پرواز بلندش

Nasser Fardad·  پرواز کبوتر! برای خواهر عزیزم فاطمه و پرواز بلندش خواب بودم یا بیدار، نمی دانم نخستین بار پاییز هفت سال پیش بود انگار بر کمرگاه کوهی استوار قامت درختی سبز زیر بار سیب های سرخ درشت خود خمیده بود و کبوترِ سپیدِ کاکُلش سخت بی قراری می کرد. دومین بار پائیز دو سال پیش...

تجزیه تحلیل داستان کوتاه این مقاله با استفاده از نوشته‌ی پیتر یِنسِن (Peter Jensen) استاد ادبیات، ویراستار دانمارکی تهیه شده است. «مسعود کدخدایی»

آموزش تجزیه تحلیل داستان کوتاه این مقاله با استفاده از نوشته‌ی پیتر یِنسِن (Peter Jensen) استاد ادبیات، ویراستار و نویسنده‌ی کتابهای درسی دانمارک تهیه شده است. «مسعود کدخدایی» داستان کوتاه یا نوول، متنی داستانی‌ست که به خاطر شخصیت‌ها، فضا، کنش و واکنش‌ها، موضوع، راوی، و یا ویژگی‌های...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش گرامی‌داشت روز کانون نویسندگان ایران در پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran    گزارش گرامی‌داشت روز کانون نویسندگان ایران در پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری آیین گرامی‌داشت پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری کانون نویسندگان ایران برگزار شد. کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین مراسم نکوداشت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس کانون را با حضور جمعی...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران گزارش آزادی بیان در هفته ای که گذشت (۳ تا ده قروردین ۱۴۰۳)

  کانون نویسندگان ایران گزارش آزادی بیان در هفته ای که گذشت (۳ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۳) بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ...

شادباشِ نوروزیِ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»

      ز مــــرغ صبـــح نـــدانــم که ســوسنِ آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد                                                            ...