بیانیۀ پن ملبورن در بارۀ سرکوب اعتراضات ایران

بیـــانیــه ---------------------- بیانیه پن جهانی در باره‌ی سرکوب اعتراضات در ایران انجمن جهانی قلم (پن) در ملبورن، روز ۲۶ نوامبر با انتشار بیانیه به سرکوب معترضان و اعمال سانسور گسترده در ایران اعتراض و از سکوت رسانه‌های استرالیا و جهان ابراز نگرانی کرد. در بخشی از بیانیه...

سیزدهم آذر ماه، روز مبارزه با سانسور گرامی و آفتاب آزادی بیان فروزان باد!

Kanoon Nevisandegan Iran <kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com> سیزدهم آذرماه، روز مبارزه با سانسور گرامی و آفتاب آزادی بیان فروزان باد!  آذرماه امسال در حالی به پیشواز روز مبارزه با سانسور-اعلام‌شده توسط کانون نویسندگان ایران- می‌رویم که جای‌جای ایران داغدار ِفجایعی است که از رویارویی مردم با مجریان دستگاه سانسور برجای‌مانده...

خبر … دستور جلب شماری از روزنامه نگارن و شاعران خوزستانی

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran خــبــــر --------------------- دستور جلب شماری از روزنامه نگاران و شاعران خوزستانی شعبه دوم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان آبادان برای داریوش معمار، کوروش کرمپور، ماندانا صادقی، سید حسن موسوی و هدی کریمی صدر دستور جلب صادر کرد. پس از چند ماه تحقیق،...

بهرام رحمانی :معرفی دفتر شعر« شریان تابوت» از شاعر جوان انور عباسی « هرس»

معرفی دفتر شعر شاعر جوان مان «انور عباسی» (هرس)            بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com   هفته پیش کتاب شعر شاعر جوان مان انور عباسی، توسط انتشارات ارزان در استکهلم چاپ و توزیع شده است. انور جزو اعضای جوان کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است. وی...

بیان آزاد نشر اینترنتی ویژه نامۀ های کانون نویسندگان ایران شماره یک تقدیم به بکتاش آبتین

بیان آزاد نشر اینترنتی ویژهنامه های کانون نویسندگان ایران ۱۳۹۸ آبان ،۱ شمارهی »عصر شعر« گزارش برگزاری تقدیمی به بکتاش آبتین کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran ۱۹۳۱، آبان ۱ بیان آزاد ـ شماره ی Instagram: Kanoone.Nevisandegan Facebook: Kanoon nevisandegane iran Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com ۱...

منوچهر رادین: ای سرباز کوچک گمنام

Manuchehr Radin Manutscher ۱۷ Min ·  تو براى ایران جنگیدى اى سربازِ کوچکِ گمنام در مهران دیدمت در دهلران در سنگرى خیابانى، در چاله اى با سرپوشى از گونى دیدمت چشم در چشم چشمانت آه چشمانت نیستى اى در خون سُرخ خود مفقود پسرم، نیستى تا ببینى خواهرت برادرت چگونه در خیابان به خونخواهى تو در جبهه اى به وسعت ایران با ملاى بى وطنى که تو...

اسد رخساریان: جلاد ما در مدار کجتاب حوصله اش

  جلّادِ ما در مدارِ کجتابِ حوصله اش   اسد رخسریان     جلّادِ ما، حالا کودکانه ترین بازی هاش را درمی آورد امروز هم بازیگوشانه او از روی چندین جنازه پریده و آنقدر با خداوندگارش راز و نیاز کرده است که در مدارِ کجتابِ حوصله اش مگس هم پر نمی زند!   جلّادِ ما را نباید دستِ کم...

برگردان سه شعر از سه شاعر از ترکی استانبولی به فارسی، به یاد جان باختگان سه روز اخیر قیام مردم ایران! بهرام رحمانی

* برگردان سه شعر از سه شاعر از ترکی استانبولی به فارسی، به یاد جان باختگان سه روز اخیر قیام مردم ایران! بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com   پسرم ناظم حکمت   به ستاره ‌ها خوب نگاه کن شاید دیگر آن ها را نبینی. شاید دیگر در نور ستار‌ه‌ ها نتوانی آغوشت را به بی ‌انتهایی افق باز کنی پسرم افکارت به اندازه‌ تاریکی ‌های روشن شده با...

کانون نویسندگان ایران:«به سرکوب مردم معترض پایان دهید»!

 «به سرکوب مردم معترض پایان دهید»! برآمدن دوره ‌ای اعتراض‌ های گسترده در ایران گواه حل نشدن مسایل و مصایب مزمنی است که گریبان جامعه را در چنگ گرفته است. هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه‌ی قهریه اعتراض ‌ها را پس زده‌...

اطلاعیۀ انجمن قلم ایران«درتبعید»و کانون نویسندگان ایران «درتبعید» در پیوند با جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران

    هم میهنان قهرمان و آزادیخواهان جهان! ملّت بزرگ ایران این روزها در شرایط ویژه ای قرار دارد. خروش مردم اعماق، لگدمال شدگان، رنجدیدگان و بسیارانی دیگر از جان به لب آمدگانِ خواهان آزادی و کرامت انسانی، در شهرهای مختلف به پا خاسته اند و خواهان...