شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی روزانه: خرداد ۵, ۱۳۹۶

شعری تازه از حسن حسام

دیریست گالیا بره افتاده کاروان * با : ه . الف . سایه حسن حسام «بر من دگر فسانه دلدادگی مخوان» توسایه کدام جوجه وهمی بر شعر تابناک جسارت . ای شاعر بزرگ! درچله زمستان باجامه شبانی همساز ِ گله گرگانی ؟! « اما دراین زمانه که در مانده هر ... بیشتر بخوانید