پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی روزانه: تیر ۱۰, ۱۳۹۶

شصت و هفت _ شعری از آیدا پایدار

دست خودم نبود که در خون ریشه زدم. دست خودم نبود که بیداران توی خاک، شاخه‌های خوابم شدند و سایه‌ام تا همیشه سوراخ و سرخ ماند. دست خودم نیست که سایه‌ی شعرم بغض می‌کند تیر می‌کشد، تیر می‌کشد، تیر…! و به کله‌ی خودش شلیک می‌شود، شلیک می‌شود، شلیک…! بیرون می‌پاشد ... بیشتر بخوانید