یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی روزانه: شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

شکارگاه شعر تازه یی از حسن حسام

      سروده جدید حسن حسام   شکار گاه ******************** پیش از آنکه سرش تهی شود از رویا، با دو تا چشمِ ِخسته ی رعنا از ردیفِ درختانِ خیس می گذرد تا آخرین نگاهِ بی تابش یله برغروب ِ شعله ورِ شنگرف بنشیند، برلاجورد ِ آسمانی دریاوار! سگ و ... بیشتر بخوانید