شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : آناهیتا حسینی

راست و دروغ هایی درمورد والری/آناهیتا حسینی

 راستش را بخواهید واله آدم بدبختی ست، حتی اگر خودش هم خبر نداشته باشد یا خبر داشته باشد و زیر بار نرود. کافی ست با تراموای شماره ی پنج یا شش دور و بر ساعت ده – یازده  به  طرف لنسمانسگُردن راه بیفتید تا او را ببینید که توی ایستگاه ... بیشتر بخوانید