چهارشنبه, شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : ابراهیم حیدری

دو شعر از ابراهیم حیدری

اول ماه مه ……   میشکند ، چرخ دندەهای سرمایە ، استخوانها را ، میشنوید ؟ میبلعد ، موج ، موج ، مدیترانە ، فوج ، فوج ، انسانها را ، می بینید ؟ کودکان در کورە پزخانەها ، بر روی خشت خامها جان حکاکی می کنند ، میدانید  ؟ ... بیشتر بخوانید

دو شعر از ابراهیم حیدری

بە برآمدن آفتابی از این لایەهای شب اندود و تحجر هزار سالە بە چە ریسمانی بە چنگ برآمدەاید! فرسودە ... مگر ، ابلهانە سودا و هوسهایتان کە، اوج تفکر و ذهن خلاق بنیاد خدایانتان چنین ... جهان را قدرتی و کتابی بس است ...! بیشتر بخوانید