سه شنبه, تیر ۶, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : حسن حسام

ماهی شدی بچه؟  حسن حسام

به دیلان و بیشمار کودکان قربانی درجنگ کثیفی که ربطی به مردمانش ندارد …………………………………………….. رفتی به اعماق تر گشته و بر گشته ای باز ای بچه ی تُخس؟ پس خواهرت کو دیلان شیطان! با هم مگر آنشب نرفتید در آنشب تار خیزاب بازی بر پشت طوفان؟ جا قحط بود آخر ... بیشتر بخوانید

یلدای مادرانِ سیه پوش _ حسن حسام

صدایت از حنجرۀ خونین می‌گذرد و بر لبان خشک و ماسیده یخ می‌بندد هنوز هجرانی می‌خوانی با نگاهی مات گمشده در هیچ جا   زخمت را می‌خراشی مادر!   هنوز هم چشمان پاییزی‌ات این گل را می‌پاید خفته در جنون عاشقی پیچیده در « نهِ » خونین پَرپَر   غرقه ... بیشتر بخوانید

داد و بی داد/ حسن حسام

همآوازی با تلخنامه های رضاشهابی و رسول بداقی * حسن حسام گمان مدار ای یار فریاد دادخواهان در سرزمین ِ زندا نی بر داد می نشیند ! فریاد داد داد داد تورا ا ین جا ؛ با دار و تیر ومحبس و توهین و خنجری به کین خاموش می کنند ... بیشتر بخوانید

آهوبانو؛ حسن حسام

آهوبانو با روشنایِ فریادت چون هیمه ای در آتش زندانِ شیخ و شحنه روایت کن وز روزگارِ تیره حکایت کن بیشتر بخوانید