دوشنبه, مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : میرزاآقا عسگری.مانی

«طرح براندازی»/میرزاآقا عسگری مانی

آمدند! کنج و کنارها را همه گشتند اما نه نامۀ سالوادور آلنده را در خانه ام یافتند، نه هفت تیر مایاکوفسکی نه دشنۀ پیروز نهاوندی نه شمشیر بهمن جازویه را. دوبیتی چاپ نشدۀ خیام را هم در بطری شراب نیافتند. بیشتر بخوانید

زیر فلسفۀ پرپرِ سیمرغ/میرزاآقا عسگری . مانی

                          همینجا زیر سایۀ سپید سیمرغ چشمان پدر غروب کردند. در سرزمین اسطوره و ستاره و گل سوری در سرزمین افسانه و فسون کرکس چون شولای دراکولا روی پیکر مادرم فرود آمد. گوزن، از آن پیشتر که از ... بیشتر بخوانید

سه سروده از کتاب «تانگو با شهبانو»/میرزاآقا عسکری.مانی

قرار نبود شیفته ی شما بشوم! معشوقِ ارجمند! من دل یک شاعرم غلتان بر ملودی های دریا که به شما می اندیشد! بیشتر بخوانید