دوشنبه, مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : نیکی میرزایی

بغض کهنه/نیکی میرزایی

خانه ام را گرفتی گل هایم در كدام باغچه برویند آسمانم را گرفتی پرنده هایم در كدام سقف پرواز كنند زمینم را گرفتی فرزندانم از كدام كوچه بگذرند مزرعه ام را گرفتی گندم نانم را كجا بیفشانم رودخانه ام را گرفتی ماهی هایم در كدام بركه شناور شوند خوابم را گرفتی در كدام سحر چشم بگشایم كه سیاهی در سیاهی آشفته ام نكند بیشتر بخوانید

چهار شعر از نیکی میرزایی

در شهری بی پنجره که قافله ی قهر در کوچه ها پرسه می زند و فصل ها ثانیه های کهنه را تنفس می کنند میان چشم های خیس باران فواره های رقص حلق آویز می شوند و زمین بر بالین شب واهمه هایش را اندازه می گیرد به تو می پیوندم به تو ای همصدا تا از خاطره آفتاب وگل حماسه بچینیم بیشتر بخوانید