یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : پویا عزیزی

گفتگوی فرهاد کریمی با پویا عزیزی

پویا عزیزی: شعر سامان دادن امر محال است! آقای عزیزی در بیشتر شعرهای شما رابطه ذهنیت و عینیت به نحو دیگری اجرا میگردد در واقع بر هم سایه میاندازند. شما به عنوان راوی شعرهایتان چگونه این دو هویُت را در کنار هم قرار میدهید؟ نمی دانم که منظورتان از دو ... بیشتر بخوانید

سه شعر تازه از پویا عزیزی

۱ به رفتن خواهد خاست و از درخت‌های دیگر ̊ سربه‌زیر  تنها کفی زرد در پنجره‌های عصر خواهد ماند در دیدگان مه‌آلود ِما او  نی نی ِ سم‌های مادیانی رقصان خواهد بود و موهای نور بر یال‌های افشانش خواهد داشت آری  همین‌که از روی ناو برخیزد  خوشه‌های نور بر زمین ... بیشتر بخوانید

تن هایِ تو / پویا عزیزی

از ابرها پرچم‌ها که افراخته‌تر داری با الماس‌ها که در دل دارند از میانِ خاک آن کوه‌ها که افراشته‌تر داری با جلدِ آفتاب که بر تن دارند از آب‌ها او که افشان بر ابر و کوه می‌شارد با تارهای خیسِ دود تنوران است از آتش‌ها او که نانِ شبم را ... بیشتر بخوانید

آوازِ ترک گفتن: پابلو نرودا / برگردان:پویا عزیزی

متروک چون لنگرگاهی در سپیده دم به وقت ترک گفتن است ، آه ای متروک دسته گل های سرد بر قلب من می بارند اکنون آه گودال مخروبه ای ست، آوار خشم آلودی از کشتی شکسته ای در تو آن جنگ ها و مبارزه ها انباشته شدند برای تو پرندگان ترانه خوان بال گشودند تو هر چیزی را بلعیدی ؛ حتا فاصله را همچون دریا، همچون زمان. همه چیز در تو غرق شد به وقت خوشِ جسارت و بوسیدن به وقت گر گرفتگی که چون فانوسی دریایی درخشان بود بیشتر بخوانید

شعری از پویا عزیزی

تلخ چون بلعیدن عقربی با زهری داغ خورشید را بام رو به رو می دهد فرو وشب تنها قاطع است چون ساتوری بر استخوان پنهان خون از دریچه فاضلاب می گذرد عقرب از روده ساختمان اکنون به عقربه ای خشک می ماند از طناب رخت آویزان Poet: Pouya Azizi Translated ... بیشتر بخوانید

شعر دوازده، الکساندر بلوک – ترجمه: پویا عزیزی

بازگشت به شعر دوازده بلوک و بررسی و غور اساسی در آن به ما نشان می دهد که قدرت جذاب انقلاب می تواند تمام سرخورده های نظم فعلی را هم با خود همراه کند، اما آیا این ها به نیرویی برای پیشبرد انقلاب هم بدل می شوند؟ مسلما خیر. ستایش بلوک از رژه مسلحانه بلشویک ها، حمایت او از انقلاب اکتبر و ایستادگی او تا دم مرگ بر این مواضع حاکی از این موضوع است. در شعر دوازده علی رغم استفاده از نمادها و نام های مذهبی که المان هایی مربوط به دنیای کهن اند. بلوک هیستریک وار در برابر بورژوازی هم قد علم می کند و از این بابت خود را از طبقه خویش بیرون می نهد و در صفوف انقلاب جا می گیرد. شعر و ستایش او از انقلاب اکتبر بی شک تاثیرگذار و جاودان و سندی تاریخی از این رویداد است. اگر چه او تنها یک بخش از انقلاب را درک کرده و آن هم ضرورت درهم شکستن است و ضرورت نوسازی آن را که فرآیندی مادی و زمان بر است در زمان انقلاب درک نکرده بود. اما او نه به عنوان یک سوسیالیست بلکه به عنوان یک انقلابی در خدمت سوسیالیسم در یاد و خاطره انقلابیون و تاریخ انقلاب خواهد ماند و شعر او نیز در تاریخ ادبیات روسیه و جهان. بیشتر بخوانید

روح بلند کشدار؛ پویا عزیزی

تنها لباس های سوخته دنبال صلیب سرخ می دوند و حافظه ها غبار آلودند. بیشتر بخوانید