یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:

بایگانی برچسب ها : گیسو شاکری

برای کودکان فلسطینی ام-گیسو شاکری

زیتون ها خشکیده اند بر شاخه های بی برگ   کبوتران در آبی آسمان پرپر شدند و چشم های بی گناه تو که در آسمان بجای پرنده خمپاره ای در پرواز یافت ویرانی ویرانی ویرانی   تابلوی صلح ! کبوتری پرپر شده است با شاخه ی خشکیده ی  زیتونی خونین ... بیشتر بخوانید

آزادی یواشکی! زهی فریب کاری!

گیسو شاکری- در خانه بدون حجاب یا پوشیده می گردیم، به صدای بلند آواز می خوانیم، به موسیقی با صدای خوانندگان زن گوش می دهیم، آلات موسیقی داریم و می زنیم و می خوانیم، بساط لهو ولعب و جشن و شادی  و مهمانی می چینیم و بی هیچ گونه ترس یا ... بیشتر بخوانید

آن ها که آردشان را بیخته و الکشان را آویخته اند!

این به اصطلاح هنرمندان، در این مراسم، با افتخار در آیین قرآن خوانی و صلوات و به به و چه چه های آخوند خواسته و سرود خوانی و نمایش و شعرخوانی و نقالی شرکت می کنند تا تمام قد در آن چه بر سر ملت آمده، شریک و سهیم شوند. در هیچ جامعه ی زنده ای، یک سالن چند طبقه مملو از هنرمند، مخلصانه و با این همه اشتیاق تن به این همه سیاست بازی های آخوند و دیکتاتور پسند نداده اند. بیشتر بخوانید

“پارک هنرمندان” یا ” پارک خمینی و اعوان و انصارش”

در دوران سیاه رژیم جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای قوانین ضد انسانی، همه چیز دگرگون و چند لایه و مخوفتر شده است. شقاوت و دروغ و فریب حکومتگران، سیاهی و تباهی بیشتر برای مردم به ارمغان آورده است. همه جا زندان است و قتلگاه و شلاق و بگیر و ببند و اعدام و طناب دار وترور و وحشت. آخوندهای شریعت پناه، حکم صادر میکنند و آشکارا میکشند تا خشونتشان را عریان و بی هیچ پرده پوشی و به عینه به تماشا بگذارند تا با ایجاد رعب و وحشت، پایه های لرزان حکومت نامردمی و از هم گسستهشان را پنهان کنند. بیشتر بخوانید