دوشنبه, مرداد ۲, ۱۳۹۶
اخبار تازه:

منشور انجمن قلم ایران (در تبعید)

FacebookTwitterGoogle+Share

armمنشور انجمن قلم بین المللی بر مبنای قطعنامه هایی که در کنگره های بین المللی به تصویب رسیده اند تدوین شده است. این منشور شامل اصول زیر است و انجمن قلم بین المللی نماینده و مدافع آن هاست.

۱ – ادبیات مرز کشوری و ملی نمی شناسد و حتی در مواقع بروز تنش های سیاسی چه در عرصه کشوری و چه در عرصه جهانی بایستی ارزش همگانی بشریت محسوب شوند.

۲ – آثار هنری، میران همگانی بشریت اند و در هر وضعیتی، خصوصا هنگام بروز جنگ ها بایستی از گزند هوی و هوس و سودای ملی و سیاسی محفوظ بمانند.

۳ – اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند همواره و در همه جا با تمام نیروی خود برای حسن تفاهم و احترام متقابل بین اقوام و ملل بکوشند. اعضای انجمن قلم بین المللی موظفند علیه کینه توزی نژادی، طبقاتی و ملی مبازره کنند و به خاطر ایدآل زندگی در دنیای صلح و دوستی از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

۴ – انجمن قلم بین المللی، مدافع اصل تبادل آزادانه اندیشه و نظرات در عرصه ملی و در عرصه بین المللی است. اعضای انجمن موظفند علیه هر نوع ممانعت و یا جلوگیری از آزادی بیان اندیشه در کشورشان، در جامعه ای که در آن به سر می برند و در سراسر جهان مبارزه کنند.

انجمن قلم بین المللی، مدافع آزادی مطبوعات است و با هر نوع سانسور مستبدانه در دوران صلح مخالف است. این انجمن بر آن است که انتقاد آزادانه از حکومت ها، از تاسیسات اداری و مؤسسات و نهادها، برای پیشرفت لازم در جهان و دستیابی به نظام سازمان یافته سیاسی و اقتصادی شکوفان تر، ناگزیر و بسیار ضروری است. و چون آزادی، خویشتن داری داوطلبانه را نیز در برمی گیرد، اعضای این انجمن متعهد می شوند علیه سوء استفاده از آزادی مطبوعات، مانند انتشار مطالب دروغ، جعل و دستکاری های عمدی و تحریف واقعیات به منظور هدف های شخصی و سیاسی، مقابله کنند.

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*