تماس با انجمن

تماس با انجمن

از همۀ تارنماها و وبلاگ های عمومی، دوستانه درخواست می کنیم که آدرس های انجمن قلم ایران در تبعید را در پیوند های خود بگذارند.

آدرس پست الکترونیک انجمن:  pen.exil@yahoo.com

آدرس تارنمای انجمن قلم ایران در تبعید: www.iranianpen.com

آدرس فیس بوک: www.facebook.com/iranpen

هم چنین، دوستداران و هموندان و همکاران گرامی، برای برقرای ارتباط با انجمن می توانند از طریق:

سیاوش میرزاده:

siawooshan@gmail.com

علی کامرانی:

ali-kamrani@t-online.de

ناصر پیمان:

pejmnass@sunrise.ch

تماس بگیرند.

انجمن قلم ایران در تبعید