هیات دبیران انجمن قلم ایران (درتبعید)

نشست همگانی انجمن قلم ایران در تبعید روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ در شبکهٔ زوم برگزار گردید و هیئت دبیران جدید انتخاب شدند.

در این نشست، نعمت میرزازاده(آزرم)، کیامرث باغبانی و مجید میرزایی به عنوان هیئت دبیران جدید انجمن برگزیده شدند.

نعمت میرزازاده:

nemat.azarm@gmail.com

کیامرث باغبانی:

kiamarsbaghbanipen@gmail.com

مجید میرزایی:

majidmirzaei4@gmail.com