این صدای مانده در گلوی مردم ایران است

0
179

این صدای مانده در گلوی مردم ایران است
اطلاعیه مشترک کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید

خیزش کنونی مردم ایران، انفجار صدای در گلومانده مردمی ست که در بستر نابودکننده سیاست‌های رژیم سرکوب و خرافات و کشتار، چهار دهه از زندگی خود را به سختی گذرانده و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی خود را از دست داده اند.

مردم ایران در درازای این سلطۀ بی‌رحمانه، به ندرت توانسته‌اند صدای خود را در برابر بی­عدالتی، بی‌حقوقی، گرسنگی، بی‌خانمانی و فشارهای همه جانبه فردی و اجتماعی بلند کنند و خواهان رفع این سیاست‌های نابودکننده جمهوری اسلامی شوند.

چهار دهه سرکوب سبب شده است که توده‌های محروم و سرکوب شده جامعۀ ما، اکنون به خیابان‌ها بیایند تا از روند تباه‌کننده و خفقان‌آور این حاکمیت ضدمردمی و آزادی‌کُش رهائی یابند.

مبارزۀ سترگ مردم ایران برای پایان بخشیدن به طومار حاکمیت پلید رژیمی آغاز شده که هیچگونه حق دادخواهی و ایجاد تشکل و نهادهای مردمی را باقی نگذاشته است و عملکرد آن جز تباهی و اعتیاد و بیکاری و خفقان و کشتار حاصل دیگری نداشته است.

امروزه بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی و مدافعان حقوق عمومی در زندان‌ها به سر می‌برند و نهادهای مدافع آزادی اندیشه و بیان، از جمله «کانون نویسندگان ایران» در محاق ممنوعیت قرار دارند و برخی هموندان آن، در دفاع از منشور و حقوق آزادیخواهانه، جان خود را از دست داده‌اند و برخی نیز بارها به زندان و شکنجه و محدودیت دچار گشته‌اند.

دزدی و چپاول عظیم اموال عمومی، تحمیل حجاب و پوشش اسلامی، تحمیق و حقنۀ قوانین عقب مانده و مخرب، دخالت در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، نابود کردن امکانات جامعه برای سازندگی و رفاه، رواج مصرف مواد مخدر، گسترش کارتن‌خوابی، اعمال مجازات­های غیرانسانیِ اعدام، سنگسار، قطع عضو و بستن دهان مردم برای اعتراض به تبعیض و بی­ حقوقی، سانسور وسیع و مجازات اندیشمندان، محققان و روزنامه‌نگاران و بسیاری جنایت­ ها و تباهی­ های دیگر، مردم ایران را در وضعیت دردناک کنونی قرار داده است.

در چنین شرایط و متاثر از این همه بی عدالتی‌ست که مردم جامعه ما بر آن شده‌اند تا تکلیف خود را با این حاکمیت ستم‌گر یکسره کنند و در پی بنای جامعه‌ای باشند که در آن از بی عدالتی و آزادی‌کُشی و خفقان خبری نباشد و جامعه بتواند تمام امکانات خود را برای ساختن یک زندگی آسوده و نو  و آزاد به کار گیرد.

کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید، بنا به منشور و گرایش آزادی‌خواهانۀ خود، از مبارزات مردم ایران دفاع می‌کنند و می‌کوشند همصدا و همگام با آن‌ها، حقانیت این مبارزه و خواست‌ها انسانی‌اش را به­ گوش مردم جهان برسانند.

زنده باد آزادی اندیشه و بیان
کانون نویسندگان ایران در تبعید
انجمن قلم ایران در تبعید
۱۷ دی ۱۳۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱۸)

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here