بیانیه‌ی انجمن جهانی قلم در ارتباط با اعتراضات سراسری

0
64
انجمن جهانی قلم به دنبال اعتراضات سراسری در ایران از روز بیست و هشتم دستامبر امسال، در ارتباط با سرکوب فراگیر و پیوسته‌ی اعتراضات، هشدارهایی دریافت کرده‌است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که این اعتراضات بر مشکلاتی چون فقر و شرایط اقتصادی و فساد تمرکز داشته‌اند. همچنین انتقادهای فراوانی از رژیم ایران و سیاستِ خارجی آن صورت گرفته‌است. مطابق گزارش‌‌های اخیر، بیشتر از پانصدنفر دستگیر و حداقل بیست و دو نفر کشته شده‌اند.
انجمن جهانی قلم، همچنین، نگرانِ پاسخ رژیم به اعتراضات با محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی و بستن نرم‌افزارهای این شبکه‌هاست. مقامات ایران باید به حق آزادی بیان و اجتماعات صلح‌آمیز احترام بگذارند و مانع از بکارگیری نیروهای کشنده شوند.
به تعبیر ابونی ریدل بمبر، مدیر کمپین‌ها و تبلیغات انجمن جهانی قلم: «تمام جهان ناظر اعتراضات اخیر در ایران بوده‌است. ما نگرانِ‌ دستگیری‌های گسترده‌، نگرانِ کشتار متعرضان و استفاده‌ی فزاینده از نیروهای نظامی هستیم. از دولت می‌خواهیم تا به حق اساسیِ اعتراضات صلح‌آمیز و آزادی بیان احترام بگذارد.»
رئیس جمهور حسن روحانی، اذغان داشته است که مردم حق انتقاد دارند و ما از مقامات ایران می‌خواهیم که این تعهد را با رعایت بندهای زیر پیگیری کند:
۱. مطابق قانون اساسی و الزامات بین‌المللی، به حق آزادی بیان و تظاهرات متعهد باشد.
۲. کاربرد فزاینده‌ی نیروهای نظامی نباید در جهتِ سرکوب منتقدان و مخالفان نظام باشد.
۳. حق انتشار، دریافت و تکثیر اطلاعات در اینترنت را به رسمیت بشناسد و محدودیت‌ها را از شبکه‌های اجتماعی بردارد.
۴. به سازمان‌های رسانه‌ای و شهروندان اجازه دهد تا آزادانه اعتراضات را پوشش دهند.
۵. تضمین بدهد که هیچ‌کس به خاطر حق آزادی اعتراضات دستگیر نمی‌شود.
۶. تحقیقات سریع و همه‌گیری در مورد کشتارها در اعتراضات اخیر صورت بگیرد.

انجمن جهانی قلم
پنجم ژانویه‌ی دوهزار و هجده

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here