پیام انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت در گذشت انسان های بی گناه در حادثۀ برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی

0
65

 

 

 

 

 

          Iranian Pen Centre in Exile             

 

بیانیه…….

هم میهنان داغدار و آزادگانِ انسان دوست جهان 

همانگونه که آگاهید پس از چند روز شعبده بازی و دروغ پراکنی و تزویر رژیم جهل و جنون و  جنایت جمهوری اسلامی مانند همیشه به جای پاسخ روشن و راست، پس از آنکه موشک هایی از جنس ریا و لاپوشانی بر افکار همگانی ایران و جهان باراند، سرانجام با فشار افکارعمومی جهان و پنج کشوری که شهروندان شان را در این حادثۀ جانسوز از دست دادند به ناچار  سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را توسط  پدافند موشکی اش پذیرفت. در این موشک پرانی  شوربختانه تمامی سرنشینان هواپیما جان باختند و جهانی را در غم و اندوهی جانکاه  فروبردند.

  انجمن قلم ایران در تبعید سوگوار انسان هایی است که در این حادثه هولناک جان شریف شان را از دست دادند. به سبب نبود هرگونه آزادی بیان و فضای اطلاع رسانی در هر شکل آن بار دیگر به این ضرورت پی می بریم که  زیر  سلطه این رژیم نا به هنگام دینی و واپسگرا، مبارزه برای آزادی بیان بی حد و حصر و استثنا و به یکسان برای همگان، دادگری اجتماعی و آزادی گردش اطلاع رسانی امری بسیار دشوار و تاوان آن زندان ، شکنجه و از دست دادن جان است. به یاد آوریم که این حکومت در این  بیش از چهل سال  از همان آغاز اعدام و حذف مخالفان اش را در دستور کار خود داشته است. این رژیم بنابر ماهیت ضد انسانی خود قادر به برآوردن ساده ترین نیازهای اساسی جامعه در شرایط جهان امروز نیست.

   کوشش بسیاری برای سرپوشی این جنایت سهمناک به کار بردند، از دروغ پردازی های آشکار ،   با تلاشی زبونانه تا حد تخریب روانی مردم که از مؤلفه های نهادینه شده در این حکومت اسلامی و دست اندرکاران آن است، تا نمایش های بی سر وته خبری سراسر نیرنگ، اما پرده بر آتش سوزان جنایت نمی توان کشید و این همه نشان از درماندگی و دست و پا زدن در مرداب است.

  بار دیگر به روشنی نمایان شد که زیرسلطۀ این رژیم جنایت پیشه، جان انسان ها  پشیزی ارزش ندارد و به صراحت باید گفت مسئول مستقیم این جنایت ضد انسانی بر عهده رهبر بی خرد و بی مایه ای است که دستور آتش به اختیار به مزدوران خود می دهد و برای از بین بردن جان شریف انسان ها حد و مرزی برای خود نمی شناسد. 

  انجمن قلم ایران در تبعید ضمن همدردی با خانواده های سوگوار برای از دست دادن عزیزان شان رژیم جمهوری اسلامی را مسئول این جنایت هولناک می داند و از همه نهادهای جهانی بخصوص انجمن  بین المللی قلم«پن» و انجمن های قلم کشور های  مختلف و  دیگر سازمان های مدافع حقوق انسان ها درخواست دارد که تمام قد و پرتوان به یاری  مردم در بند ما برخیزند و فریاد رسای آزادیخواهی آنان باشند و از هیچ کوششی در این مورد فروگذار نکنند. امید که چنین بادا!

  انجمن قلم ایران«در تبعید»

 ۲۳ دی ماه ۹۵ برابر ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here