پیام نوروزی انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسب فرارسیدن  نوروز سال ۱۴۰۰ خورشیدی

0
6

 

 

 

 

 

پیام نوروزی انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسب فرارسیدن  نوروز سال ۱۴۰۰ خورشیدی

 

«از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی»

                                           حافظ

دیگر بار سالی را در بیم وهراسِ  هجوم ویرانگر ویروس کرونا « کوید ۱۹ »  در تبعید سپری کردیم. زمهریر زمستان جایش را به تازگیِ بهار درنوروز سال هزار و چهارصد می سپارد اما، آفتی همه گیر این تازگی و شکوفایی را به کام بسیارانی در جهان و نیز در میهنمان تلخ کرده و می کند. انبوهی از مردمان را در ایران و جهان، آلود و یا به کام مرگ برد. ما نیز خود را در اندوه وُ سوگواری آنان شریک می دانیم. در ایران امّا، شیوع این آفت ویروسیِ همه گیر با پنهان کاری، لاپوشانی وُ دروغپردازی های خبریِ  حکومت جهل وُ جنون وُ جنایت اسلامی  خسارت های بس جبران ناپذیری به تندرستی مردم رسانده و می رساند.  بار دیگر به وضوح نشان داده شد که این «پای تا سر شکمانِ» دیوخوی خرافه پرست، در اندیشۀ جان وُ تندرستی مردم نیستند  و جز به بقای حکومت ننگین خود نمی اندیشند. در آزمونی سخت وُ دشوار با فداکاری  وُ جانفشانی پزشکان و پرستارانِ انساندوست، دانش بر جهل و خرافه پیروز شد . از راه دور تبعید  بر دستان جانبخش شان بوسه می زنیم.

در سالی که گذشت چه بسیار یارانی که با ما بودند و دیگر در میان ما نیستند؛ هم در میهن وُ هم در تبعید.در آغاز این نوروز قرن، یادشان مانا و گرامی باد!  یاران عزیز نویسندۀ ما رضا خندان مهابادی ،بکتاش آبتین،کیوان باژن و آرش گنجی، علی رضا نوری وبسیارانی از نویسندگان و کنشگرا ن عرصه های مختلف اجتماعی که هم اکنون در زندان ها در بند اند ما نگران جان و تندرستی آنان وبا صدای رسا  می گوییم: « جای نویسنده در زندان نیست!». خواهان آزادی بی قید و شرط همۀ آنانیم.   

همچنان که سردی زمستان و دلمردگی اش پایا نیست، امید ما نیز، با جلوۀ بهار وُ نوروز باستانی وُ نامی وُ نامیرا در ما تازه به تازه وُ نو به نو می شود. این همه، ما را به تلاش وامی دارد که همسو و همگام با مردمان رنجدیدۀ سرزمینمان، با نیرویی فزونتر از پیش بکوشیم تا از دوزخِ خرافه پرستان واپسگرا و آزادی ستیزِ جمهوری جهل وُ جنون اسلامی، رهایی یابیم.

صدای پای بهار با جوانه های نوروزیِ پیکارمان درهم می آمیزد و آهنگ شتابان ما را در هماهنگی با خواست های همگانی، جانمایهٔ آفرینش وُ  پایبندی به آزادی بی حد وُ حصر اندیشه وُ بیان در نبرد بی امان با پلشتی وُ زشتی در همهٔ عرصه های  زندگی می کند.

روزهاتان نوروزی و روزگارانتان بهاری باد! 

انجمن قلم ایران«در تبعید»

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here