اول اردیبهشت ماه، پنجاه و سه سالگی کانون نویسندگان ایران و زادروز محمد مختاری گرامی باد!

0
26

 

 

 

 

 

 

اول اردیبهشت ماه، پنجاه و سه سالگی کانون نویسندگان ایران و زادروز محمد مختاری گرامی باد!

 اول اردیبهشت ماهِ سال ۱۳۴۷، کانونی از نویسندگان و شاعران و دیگر هنرمندان بنیاد نهاده شد که با اراده ای راسخ و تلاشی آگاهانه، به مبارزه برای استقلال خود از حکومت ها و دفاع بی قید وشرط از آزادی اندیشه و بیان برای همگان پرداخت.

در این راهِ پر از سنگلاخ، در جامعه ای استبداد زده و دشواری های مقابله با سرکوب و سانسور، بهترین فرزندان فرهیختهٔ این مرز و بوم با جانفشانی در برابر ژاژخایی ها و فشارهای حکومتی، تا هم اکنون بازتابنده آرمان های آزادی و دادگری اجتماعی در میهن ما بوده اند. در درازای این پنجاه و سه سال، کانون نشان داده است که با هیچ ترفندی – از قتل و شکنجه گرفته تا زندان – از پای در نمی آید،‌ استوار و پابرجای این راه پرمخافتِ آمده را همچنان سرفرازانه می پیماید.

انجمن قلم ایران در تبعید، خود را رهروِ همان مسیر می داند و در تبعید اجباری و تحمیلی، بر بنیاد همان نگرش های کانونی، همواره در راه آزادی اندیشه و بیان بی حد و استثنا کوشیده و در این مبارزه خود را پارهٔ تن همان درخت تنومند و تناورِ کانون نویسندگان ایران، به شمار می آورد.

انجمن قلم ایران در تبعید، این روز خجسته را بر مردمان سرزمینمان و به ویژه، به همهٔ نویسندکان و رهروان راه آزادی اندیشه و بیان، شادباش می گوید.

انجمن قلم ایران در تبعید

اول اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here