اطلاعیه درگذشت دکتر اسماعیل خویی شاعر برجستۀ معاصر

0
15
اطلاعیه
با اندوه بسیار با خبر شدیم که دکتر اسماعیل خوئی، شاعر برجسته معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان درایران و در تبعید واز بنیانگذاران انجمن قلم ایران در تبعید، روز سه شنبه چهارم خرداد در«بیدرکجای» لندن خاموشی گرفت. ما این ضایعه را به خانواده اسماعیل خویی و جامعۀ هنری و فرهنگی ایران و هموندانمان در کانون نویسندکان ایران «درتبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» تسلیت می گوییم.
کانون نویسندگان ایران« درتبعید» و انجمن قلم ایران در«تبعید»
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Hassan Hessam, Giti Radji und ۹ weitere Personen
۳ Kommentare
۱ Mal geteilt

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here