شعری از عباس سماکار: جهان ما

0
7

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here