اهدای جایزهٔ سال ۲۰۲۱ انجمن قلم آمریکا (باربی) به سه نویسندهٔ‌ هموند کانون نویسندگان ایران؛ رضا خندان مهاباد، کیوان باژن، بکتاش آبتین

0
2
اهدای جایزهٔ سال ۲۰۲۱ انجمن قلم آمریکا (باربی) به سه نویسندهٔ‌ هموند کانون نویسندگان ایران؛ رضا خندان مهاباد، کیوان باژن، بکتاش آبتین
باربی، جایزهٔ ادبی انجمن قلم آمریکا که هر سال به نویسندگانی که در راه همبستگی میان نویسندگان و برای مبارزه و پشتیبانی از آزادی اندیشه و بیان اهدا می شود، امسال به سه نویسندهٔ هموند کانون نویسندگان ایران؛ بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی که به اتهام های واهی در زندان به سر می برند، تعلق گرفت.
این جایزه به نویسنده و یا گروه کوچکی از نویسندگان داده می شود که در هنگام مراسم اهدا، در زندان به سر می برند. هدف این است که نویسندگان جهان با این نویسندگان اعلام همبستگی کنند و بکوشند تا آزادی آنان تضمین شود.
«اینجا در انجمن قلم آمریکا ما با این انسان ها آشنا می شویم. ما به فرتورهای آنان می نگریم، ما ویدیوهای آنان را تماشا می کنیم؛ در بارهٔ انان سخن می گوییم، اغلب با همکاران نزدیکشان، دوستانشان، خانواده هایشان آشنا می شویم و آنچهرا که در روند دادگاه گذشته است به دقت دنبال می کنیم، اتهام هایی را که به آنان بسته اند، وارسی می کنیم و نیز آنچه را که در زندان بر آنان گذشته است، و از این راه است که آنان بخشی از خانوادهٔ بزرگ ما محسوب می شون. وابسته به حکومتی که با آن سر و کار داریم، به دقت می اندیشیم کی و چگونه می توانیم فشار بیاوریم. به طور نمونه، ما به سازمان ملل و به پایتخت های جهان که واشنگتن در آنجاها نقش مؤثری دارد،‌ مراجعه می کنیم. ما دولت آمریکا را به حرکت درآوردیم، سازمان های همسو را فعال کردیم، همه پرسی دادخواستی با امضاهای بسیار گردآوردیم و اندیشیدیم که کدام نویسنده در این فضای سیاسی مشخص، بزرگترین تأثیر را دارد که حرفش شنیده شود.
امسال، ما سه نویسندهٔ ایرانی را برگزیدیم – که برای ما داستان آنان الگوی آن چیزی ست که پن در حقیقت انجام می دهد؛ یعنی همبستگی میان نویسندگان. آنان نقش هدایت کننده در کانون نویسندگان ایران را به عهده گرفتند، کانونی که به صراحت برای مبارزه با سانسور در یکی از سرکوب کننده ترین محیط های جهان تشکیل شد… و اتهام مشخصی که به آنان زده می شود این است که چرا در آرامگاه یک نویسندهٔ درگذشته، گرد هم آمده اند. تلاش نویسندگان ایرانی برای مبارزه با سانسور نه تنها صدای امروز آنان را با سرکوب روبرو کرده، بلکه می خواهند کل روایت تاریخی را که نویسندگان مستقل ایران آنرا گرد آورده و از آن دفاع می کنند، از میان بردارند.»
در مراسم این جشن بزرگ، بیش از ۸۰۰ نفر از جهان ادب و هنر، از جمله آکوافینا، ستارهٔ فیلم «خداحافظ»، جودی فاستر و وول سویینکا، برندهٔ جایزه نوبل شرکت داشتند.
۵ اکتبر ۲۰۲۱
Du, Abolghasem Shamsi, Asghar Izadi und ۲۲ weitere Personen
۲ Kommentare
۵ Mal geteilt
Gefällt mir

Kommentieren
Teilen

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here