ٔ‌‌ًًٌٌٍْپیام تسلیت کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت درگذشت آرامش دوستدار

0
51

 

 

درگذشت آرامش دوستدار
با دریغ و افسوسِ فراوان آگاه شدیم که اندیشمند و اندیشه پرداز نام آور، آقای آرامش دوستدار در روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، چشم از این جهان فروبست. بی تردید، جهان اندیشهٔ ایرانی در پیوند با کنکاش امر دین، یکی از پیشگامانِ پیگیر خود را از داست داد. اگر چه آقای دوستدار، موضوع «دین» را با تعریف اسلامی آن بررسی کرد و به درستی به «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» ایرانیان پی برد، اما بر درخشش ستاره های سپهر اندیشه در تاریخ اندیشهٔ ایرانیان نیز اشاره های فراوان داشت.
از زنده یاد آرامش دوستدار، کتاب های «درخشش های تیره»، «خویشاوندی پنهان»، «ملاحظات فلسفی در دین و علم»، «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» و نیز مقاله ها و جستارهای فراوان و آموزنده ای برای آیندگان به یادگار مانده اند.
کانون نویسندگان ایرن «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» فقدان این اندیشمند برجسته و باریک بین را به جامعهٔ فرهنگی و اندیشه ورزان ایرانی تسلیت گفته و یاد او را گرامی می دارند.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»
۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here