گزارش گردهمایی اعتراضی به ترور سلمان رشدی و دیگر دیگراندیشان در فرانکفورت شنبه، ۲۰ آگوست ۲۰۲۲

0
9

 

با تلاش علی کامرانی، هموند کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» و دیگر دوستان در اعتراض به ترور سلمان رشدی، تظاهرات اعتراضی در فرانکفورت برگزار شد. با سپاس از علی کامرانی و قدردانی از کوشش های او و دیگر دوستان، به گزارش ایشان از حرکت اعتراضی، توجه کنید.
گزارش گردهمایی اعتراضی به ترور سلمان رشدی و دیگر دیگراندیشان در فرانکفورت
شنبه، ۲۰ آگوست ۲۰۲۲ با فراخوان کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ بیش ازهفتاد تن گردهم آمدیم تا اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم. اندیشهٔ نخستین این کنش اعتراضی با پیشنهاد یکی از دوستان پاگرفت، سپس با درخواست انجام این کار از سوی من و پروانه از دبیران هر دو نهاد، بسیار سریع نشستی با دوستان کنشگر سیاسی فرانکفورت، با حضور منوچهر دوستی و بهروز دهقان و رحیم و من پیشنهاد برگزاری درمیان گذاشته شد و کارها بخش شد: تهیهٔ فراخوان(منوچهردوستی)، برگردان متن مشترک کانون و انجمن و فراخوان به آلمانی (بهروز دهقان) پروانه جای برگزاری (رحیم) و تهیهٔ عکس های جانباختگان ترورهای جمهوری اسلامی (من) دیرگاهی گذشته از همان شب فراخوان آماده شد و بایستی تا اخذ پروانهٔ جای برگزاری بردبار می بودیم، که من همان شب برای بسیاری از دوستان فرستادم، بازخورد خوبی داشت اما با اعتراض درست کمیتهٔ برگزاری روبرو شدم «که هنوز مکان برگزاری تائید نشده …»، تا اینکه دوروز بعد پروانهٔ جای گردهمایی هم آمد و تراکت زیبایی توسط ماهپس درست و برای همهٔ دوستان فرستاده شد. در این میان منوچهر دوستی که برنامهٔ گردهمایی ۲۸ ژانویه را در اعتراض به مرگ بکتاش آبتین برگزار کرده بود، به دلیل «کاری» نمی توانست با ما باشد. متن بیانیهٔ مشترک را اخبار روز درج کرد و برگردان فراخوان و متن مشترک آلمانی را برای پن آلمان فرستادم و درخواست کردم یکی از دوستان را برای سخنرانی در این روز بفرستند که مسئول مربوطه تا ۳۱ آگوست در مرخصی بود و از دوستمان توران خواهش کردم از دوستان پیشرو آلمانی درخواست کند که او نیز، خانم الیزابت و آقای هربرت را دعوت به سخنرانی کرد و این زوج با همهٔ ضعف و بیماری به ما پیوستند. در این میان حضور غافلگیرانهٔ سرمنشی پن آلمان، بسیار دلگرم کننده بود. حضور همراه ایشان، خانم سیمونه باری ینتو نیز گردهمایی را پربار تر کرد. از همه مهمتر این بود که مارسل شوتزه، فیلمبردار خبرنگار تلویزیون کانال ۳ هسن نیز برای تهیهٔ گزارش، بیش از پیش بر کنش اعتراضی ما صحه گذاشت. گردهمایی با ترانه سرودی از من به نام «دموکراسی» آغاز شد و نخستین سخنران آقای «سوکو» صحبت هایی پیرامون آزادی بیان و اندیشه و محکوم کردن ترور دگراندیشان انجام داد و میکروفن را به سخنگوی دیگری سپرد. درمیان سخنرانی ها نیز پخش موزیک هایی از سرزمین های گوناگون گردهمایی را زیبا تر می کرد. مسئولیت این مهم را «حمزه گرامی» به عهده داشت. میدان را با پلاکارد های «ما سلمان رشدی هستیم» و عکس های جان باختگان قلم و اندیشه زینت بخشیده بودیم. بیشترینهٔ شرکت کنندگان پلاکارد های گوناگونی را در دست گرفته بودند و بایسته است از منصور سلیمانی که بی دریغ وقت و چاپخانه اش را به چاپ بیانیه ها و این پلاکاردهای زیبا در اختیار ما گذاشت و سعید همکار جوانش که با دقت ویژه ای نشانی هر دو نهاد را درست کرد، سپاسگزاری کنم. سخنگوی بعدی خانم الیزابت آبند روت بود که شعری از زنده یاد سعید میرهادی، پرزیدنت پیشین انجمن قلم آلمان که به الیزابت تقدیم کرده بود را خواند و کوتاه دربارهٔ کشته شدن پدرش به دست نازی ها در همین جا پشت این کلیسا که مهد دموکراسی آلمان است اشاره کرد و بعد «بهروز» متن آلمانی بیانیهٔ مشترک را خواند وپس از پایان هر سخنرانی با شعارهای آلمانی «قتل، ترور، اعدام، جمهوری اسلامی» و «برپا باد همبستگی جهانی» و «دورباد، دورباد، دورباد، رژیم ترور، دورباد» به تهییج این گردهمایی افزوده می شد. نوبت به من رسید که متن فارسی بیانیه کانون و انجمن را خواندم و سرآخر از«هربرت» خواهش کردیم چند کلامی سخن بگوید. او هم مکمل سخنان همسرش «الیزابت» ودر راستای محکوم کردن هرگونه سرکوب اندیشه و بیان و ترور صحبت کرد و با ترانهٔ دموکراسی، پایان این گردهمایی اعلام شد. در این جا بایسته و شایسته است که از دوستان مترقی و دموکرات فرانکفورت که برای هر چه بهتر برگزاری این حرکت اعتراضی به ما یاری رساندند، سپاسگزاری کنم. رحیم و حمزه طالقانی ماه پس عزیزی، بهروز دهقان، منصور سلیمانی، سعید، توران ناظمی که برای چند تنی از این گرامیان سپاسنامه هایی جداگانه فرستادم و از سوی هردو نهاد از این عزیزان سپاسگزاری کردم.
علی کامرانی
فرانکفورت ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
ازراست بهروز دهقان(برگرداننده ی متن ها به آلمانی)علی کامرانی، لئاندر سوکو (سرمنشی پن آلمان) ، الیزابت آبندروت از کنشگران سیاسی و همسرش هربرت که در این عکس نیست اما هردو آنها برای پشتیبانی ما از بستر بیماری برخاستند و سیمونه باری یِنتوس (سیاستمدار از وورتسبورگ) رونق بخش این کنش اعتراضی بودند.
Ist möglicherweise ein Bild von 7 Personen, Personen, die stehen und außen

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here