حسن حسام/اُفق را بنگر! برای محسن شکاریِ سربِدار

0
13

 

فق را بنگر!
برای محسن شکاریِ سربِدار
طناب گفت:
به مادر بگو ببخشاید
مأمورم و معذور!
محسن گفت:
چرا من ؟!
طناب گفت:
برای عبرت دیگران
محسن گفت:
دیگران بیشمارند
مهلتی تا آفتاب رخ بنماید
طناب گفت:
در این مِه سنگین ، آفتاب کجا بود؟!
محسن گفت:
اُفق را بنگر!
حسن حسام
پاریس ۱۲/۱۲/۲۰۲۲
Ist möglicherweise ein Bild von Text
Du, Abolghasem Shamsi, Majid Shapouri und ۷۶ weitere Personen
۱ Kommentar
۱۷ Mal geteilt
Gefällt mir

 

Kommentieren
Teilen

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here