بیانیه ی پن جهانی در پشتیبانی از خیزش مردم ایران برای آزادی

0
8

ایران: بیش از یک سال پس از خیزش مردم ایران برای آزادی، صدها تن کشته و یا شکنجه شده و هزاران تن در بازداشت های خودسرانه به سر می برند.

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳ : بیش از یک سال پس از خیزش سراسری مردم ایران برای پایان دادن به بیدادگری، حاکمان همچنان به سرکوب بی رحمانه همه شکل های مبارزه مردمی مشغول اند.
پن جهانی در کنگره سالیانه اش با حمایت افزون بر ۹۰ انجمن قلم از سراسر دنیا، خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی است که به جرم اعتراض های مسالمت آمیز، در طلب آزادی اندیشه و بیان دستگیر شده اند .
در پاسخ به جنبش “زن، زندگی، آزادی ” که در سپتامبر ۲۰۲۲ در واکنش به مرگ در بازداشت دختر جوان کرد ایرانی، مهسا (ژینا) امینی پاگرفت حکومتگران دست به افزایش سرکوب و محدودیت بیشتر آزادی اندیشه و بیان زده اند.
دستگاه های امنیتی بی رحمانه اقدام به در هم شکستن اعتراض هایی کردند که سراسر کشور را فرا گرفته بود و در نتیجه این سرکوب ها صدها تن کشته و یا زخمی و هزاران تن دیگر دستگیر، شکنجه و به صورت خودسرانه زندانی شدند
حکومت همچنین برای درهم کوبیدن اعتراض ها دست به افزایش احکام اعدام زد که در نتیجه آن حداقل ۱۴ تن محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام ۴ تن از آنان در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ به اجرا گذاشته شد.
علاوه براین رژیم برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات پیرامون سرکوب ها اقدام به محدودیت دسترسی به فضای مجازی، از جمله قطع گسترده اینترنت نمود. شدت سرکوب در استان های محل سکونت اقلیت های قومی، به ویژه کردستان افزون تر بوده است.
در بیش از یک سال گذشته، صدها مبارز سیاسی، فعال کارگری،آموزگاران، دانش آموزان و دانشجویان دستگیر، شکنجه شده و یا به قتل رسیده اند.
همچنین دهها نویسنده، شاعر و هنرمند با تهدید، دستگیری و شکنجه و یا اشکال دیگری از ارعاب روبرو بوده و به دلیل پشتیبانی از جنبش اعتراضی و یا پیشینه شان در نوشتن و ابراز مخالفت با سانسور مورد آزار قرار گرفته اند. آنها به انبوه زندانیان نویسنده ی ایرانی می پیوندند که پیش ازاین در بند بوده و وضعیت اسف بارشان موجب نگرانی بسیار شدید پن جهانی است. از جمله می توان از نرگس محمدی، نویسنده و مدافع حقوق بشر نام برد که در آگوست ۲۰۲۳ تنها به دلیل دفاع از جنبش مردم و نوشتن درباره آن به یک سال حبس اضافی محکوم شد و یا شاعر بهایی، مهوش ثابت که به خاطر باورهای دینی اش، بی رحمانه شکنجه شده و در حال سپری کردن محکومیت ۱۰ سال زندان اش می باشد؛ و آنیشا اسداللهی مترجم و همسرش کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی و عضو کانون نویسندگان ایران که هم اکنون دوره ی محکومیت ۶ ساله اش را می گذراند و بنا بر گزارش ها، تنها برای خواندن شعری در زندان، به سلول انفرادی منتقل شده است.

پن جهانی سرکوب آزادی اندیشه و بیان در ایران و آزار نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، هنرمندان و همه¬ی آنانی که دلیرانه برای ارزش های جهانشمول حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان پیکار می کنند را به شدت محکوم می کند. ما در همبستگی با جامعه ی فرهنگی ایران در کنارشان ایستاده ایم و از خروش شان برای آزادی و حقوق بنیادی انسانی پشتیبانی می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here