مجید میرزایی – برای آموزگار و دوست، تجلی مهر و فرزانگی، محمد محمد علی عزیز

0
10

مجید میرزایی
برای آموزگار و دوست،
تجلی مهر و فرزانگی، محمد محمد علی عزیز

در آستانه ی پاییز
در زیر بارش باران و برگ و تگرگ
بر پرتگاه مرگ
ایستاده ایم

باد از هزار روزنه می توفد
و رنگ و عطر خاطره می روبد

“ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد “؟؟ *

بر برگ های پاییزی
اینجا اگرچه قشقرق گام های ویرانی ست
یک خوشه ی سپید اقاقی
در باغ سبز خاطر من
در کار عطرافشانی ست.

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

—————————————————————–

*فروغ فرخزاد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here