بیانیه به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷  

0
10

 

 

 

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ 

آنها تشنهٔ خون ما بودند وُ

ما تشنهٔ آزادی.

                بکتاش آبتین

 چهل و پنج سال از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران می ­گذرد. این انقلاب، برآمدِ شکوهمندِ میلیون­ها مردمی شمرده می­شود که برای مبارزه با رژیم استبدادی شاه به میدان آمدند و برای دستیابی به آزادی و رهایی از هرگونه ستم اجتماعی تلاش کردند؛ تلاشی که به از دست رفتن جان بسیارانی از فرزندان پاک سرشتِ این سرزمین، انجامید.   

با چیرگیِ وا‍‍پسگرایانِ جمهوری اسلامی، بی ­درنگ این خواست ­های تاریخی و برحق، با شدتی بیشتر از همیشه، مورد یورش گسترده و همه جانبه، قرار گرفتند. چرخۀ دستگاه سرکوب، سانسور و کشتار در سرتاسر این سال­ های تاریک و سخت، هرگزاز کار بازنایستاده؛ چونان که مبارزه و ایستادگی مردم در برابر آن.  

پایمال کردنِ خواست­های مردم ایران چنان که یادآور شدیم، پایداری و پیکار زنان، نویسندگان، دانشجویان، هنرمندان، آموزگاران، کارگران و… را در پی داشته که با گذشت سالیان درازِ دهشت و با وجود جنایت­های تصور ناپذیر، رژیم جمهوری اسلامی را در تنگنایی ناگزیر و گریزناپذیر قرار داده است. در این بازۀ زمانی از زهدانِ این پیکار دشوار و مبارزهٔ مردمی، جنبشِ سترگ «زن، زندگی، آزادی» زاده شد که به راستی و درستی می­توان ادعا کرد که تا کنون، در تاریخ و جغرافیای جهان تالی نداشته است. این جنبش از سویی، انزوای بزرگِ جمهوری اسلامی را در ذهنیت مردم ایران و جهان به ارمغان آورده و از دیگر سوی، همراهی و همدلی آزادیخواهان جهان را نیز، با مردمِ این مرز و بوم برانگیخته است.  

اکنون در آستانۀ چهل و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» بنا بر پشتیبانی از آزادی اندیشه و بیان بی حد و حصر و استثنا برای همگان، با نکوداشت یادِ ستم کشتگان اهل قلم؛ از سعید سلطانپور تا بکتاش آبتین، هم آوا با مبارزهٔ پیگیرانهٔ مردم برای دستیابی به آزادی و حرمت انسانی و یک زندگانی شرافتمندانه، خواستار آنیم که نهادهای مردمی در سراسر گیتی، صدای مردم ایران را به گوش همهٔ آزادیخواهان رسانده و با همراهیِ و همیاری خود  این جنبش را اعتلا بخشند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید – انجمن قلم ایران در تبعید

۱۹بهمن ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here