حسن حسام / من زنم با احترام به : مادر قمی   

0
2
من، زنم
با احترام به : مادر قمی    حسن حسام
من سلیطه نیستم
زنم
    شیخکِ پلشت
                       هرزه چشمِ ِبد سرشت!
آنکه دختران ِ تیره بخت را
                              به قرص نان و سرپناه
در جوار مرقدِ امام ِهشتمش
به رختحواب خوک می کشد،
سلیطه است!
****
من زنم
        زنم
           مادرِزمین!
درشکوه آتشی که
گیسوان به باد می دهم،
رقص می کنم،
                 چرخ می زنم،
شعرِباشکوه ِآفتاب می شوم ،
روزگارِ تو سیاه،
                 عیش ِتو
                            تباه می کنم
ای فقیه مرده خوارِ زن شکار!
زن ستیزِ نابکار!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• سلیطه درعرف عامه ، توهین و ناسزا به زنان است .
مرادف: بی چاک و دهن ،دریده ، پتیاره و بدکاره…

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here