رضا بی شتاب / هنگِ نهنگانِ لنگ رأی؛تأییدِ تداومِ حضورِ نظامِ ظالمان وُ زندان وُ مشارکت در کُشتنِ انسان وُ آزادی است

0
4

 

هنگِ نهنگانِ لنگ
رأی؛تأییدِ تداومِ حضورِ نظامِ ظالمان وُ زندان وُ مشارکت در کُشتنِ انسان وُ آزادی است
رضا بی شتاب
چهره هاشان سنگی وُ آونگِ منگ
هر یکی استادِ کذب اند وُ جفنگ
داغِ مُهری بر جبین شد حُجتی
عقل شان واپس تر از پارینه سنگ
اشکمی چون بشکه وُ ریشی پریش
شیخکی زشت وُ شنیعی آدَرَنگ(۱)
در تصوّر شیخ پندارد خداست
دیده در آیینه موشی خود پلنگ
چون مترسکهای جالیزِ جنون
جانشان پوشالی از نیرنگ وُ رنگ
پایِ منقل دود وُ دَم تریاکِ دین
مرتجع معجونی از چَرس ست وُ بنگ
خنجرِ دین اش به دیوارست وُ دار
جن سخنرانست وُ در دستش تُفنگ
کرکسِ کردارشان چون لاشه خوار
در مغاکِ نشئه اما مردِ جنگ
این مُفنگیِّ وَلی افیونی است
مُفتخواری مُفتی وُ دزدِ زرنگ
موعظه بر منبرِ دزدی مباح
عده ای کَلاّش وُ شربت خور دَبَنگ
شش شپش در خشتکِ شیخِ شریر
هیئتِ هول وُ حلیم وُ چنگ وُ دنگ
کیسه های پُر زِ زر شد بی حساب
اختلاسِ فاسدان رنگی به رنگ
اعتیاد وُ هرزگی شان معجزه
شد عبا عمامه شان نفرین وُ ننگ
داعیِ دین دارکوبِ روزگار
زندگیشان رنگ وُ منگ وُ دنگ وُ فَنگ
بارگاهِ شیخِ شیرینِ عقلِ شَرع
درگهِ زاری وُ زار وُ زاغِ زنگ
سکه ها انبار در انبانِ دین
می زَنَد بَر چهره شیخِ گُشنه چنگ!
تَرکۀ قدرت به دستِ سِفله ای
نوظهور آمد خرامان وُ خَلَنگ(۲)
در گمانش تا ابد فرمانده است
غافل از این بازیِ اَلاکُلنگ
معرکه در معرکه صف در صفی
شد به بازارِ زمان هنگی به هنگ
صاحبِ سرداب وُ سلطانِ سراب
همچو خان در دخمه ها مخفی وُ لنگ
خالقِ خوف وُ خدا پندار وُ پیر
حُقه بازِ ماهری مست وُ مَلنگ
سبحه وُ سجاده اش بر دوشِ رِشک
شد رئیسِ مافیا وُ باند وُ گَنگ
لافِ فکر وُ عربده بر بامِ باد
رقصِ خَس در گردبادی بی درنگ
شیخکِ بیهوده گردد گِردِ خود
آسیابش آس وُ پاس وُ سنگ وُ خَنگ(۳)
صحنه گردانِ خباثت شیخِ شوخ
بسته بر بازویِ آزِ خود خَرَنگ(۴)
مهره های چیده تان برچیده باد
کیش وُ ماتی وُ بنوش آخر شَرَنگ
انقلابِ مردمِ عاصی رَسَد
تا زَنَد بر پوزه تان اُردنگ وُ سنگ
سه شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۳///۲۴ ماه ژوئن ۲۰۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱-آدَرَنگ=آفت،مصیبت.۲-خَلَنگ=گیاه دو رنگ،سیاه و سفید،اَبلَق.۳-خَنگ=فساد،بدنفسی، بدذاتی،تباهی.۴-خَرَنگ=مهره ای که برای دوری از چشمِ بد بر بازوی کودکان بندند.
Ist möglicherweise ein Doodle von 3 Personen und Fernseher
Alle Reaktionen:

Faryar Asadian, Hassan Fakhari und ۲۵ weitere Personen

۳۶ Kommentare
Gefällt mir

 

Kommentieren
Senden

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here