کانون نویسندگان ایران خبر/ حمایت نویسندگان از مردم غزه و انصراف از جوایز انجمن قلم آمریکا؛ مراسم اهدای جوایز لغو شد.

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran خبر حمایت نویسندگان از مردم غزه و انصراف از جوایز انجمن قلم آمریکا؛ مراسم اهدای جوایز لغو شد. مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا در پی انصراف نویسندگان در اعتراض به موضع این انجمن در مورد حمله‌ی اسرائیل به غزه لغو...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت(۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران /گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳)

کانون نویسندگان ایران گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۰ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲ فروردین ۱۴۰۳)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  ·  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲ فروردین ۱۴۰۳) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق...

برگزاری دادگاه جولیان آسانژ

  برگزاری دادگاه جولیان آسانژ دادگاه عالی انگلستان روز ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، در خصوص قبول یا رد تقاضای فرجام جولیان آسانژ تصمیم نهایی را می‌گیرد. آسانژ در صورت رد این تقاضا باید فورا به ایالات متحده مسترد و در آنجا طبق قانون «ضد جاسوسی»،...

کانون نویسندگان ایران / بیانیه زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

بیانیه زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان هنگامی که فریاد «ژن، ژیان، ئازادی» از کردستان برخاست و با همین لفظ بر زبان و قلم و پرچم معترضان در جای جای ایران جاری شد و از آن نیز برگذشت و شهرهای بسیاری را در جهان درنوردید، فقط...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲)

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ دی ۱۴۰۲

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran    گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ دی ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran / بیانیه حکم اعدام باید لغو شود!

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه حکم اعدام باید لغو شود! تا به کِی قرار است زندگی مردم این سرزمین در انتظار اعدام و اجرای حکم اعدام در تلخی بگذرد؟ تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ «اعدام نکنید» باشد؟ تا کجا،...