کانون نویسندگان ایران /گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲)

گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی...

شعری از احسان حقیقی /تصور کن …

Ehsan Haghighi   احسان حقیقی تصور کن بوزد بادی و لحظه ای کوتاه آفتاب بر این کرانه بتابد نه کوه یخی آب می شود نه دلی در تنی مرده بی تاب! از این پل فولاد اگر گذر می توانی تکه ای، تنها تکه ای از مرا با خودت بردار ببر به خواب صبحگاهی از یوته های بسیار.

کانون نویسندگان ایران «درتبعید»- انجمن قلم ایران «در تبعید»: روز جهانی زن، خجسته باد!

روزِ جهانی زن، خجسته باد! دهۀ کنونی، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبانهٔ زنان جامعهٔ ما را آشکارا، برجسته کرده است. برآمد یک جنبش پایدارِ اجتماعی به گستردگی سراسر شهرهای ایران، نشان داده است که بیدادِ همه جانبۀ رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، امری دیرین و...

کانون نویسندگان ایران /گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت ( ۴ تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲)

  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت ( ۴ تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲)* بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا...

آزادی بیان و تفتیش عقاید / خطر استرداد جولیان آسانژ به آمریکا 

    آزادی بیان و تفتیش عقاید خطر استرداد جولیان آسانژ به آمریکا جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد   دیوان عالی بریتانیا آخرین نشست های محاکمه جولیان آسانژ را برگزار کرد. جولیان آسانژ برای ایجاد «ویکی لیکس» در سال ۲۰۰۶ میلادی که یک نهاد انتشار سندهای محرمانه در...

کانون نویسندگان ایران/ گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۲)

  گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه...

کانون نویسندگان ایران / بیانیه زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

بیانیه زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان هنگامی که فریاد «ژن، ژیان، ئازادی» از کردستان برخاست و با همین لفظ بر زبان و قلم و پرچم معترضان در جای جای ایران جاری شد و از آن نیز برگذشت و شهرهای بسیاری را در جهان درنوردید، فقط...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran گزارش آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰  بهمن ۱۴۰۲)* بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲) * بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در...