کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر! هر سال در اولین روز ماه مه، کارگران جهان دوشادوش هم به خیابان‌ها می‌آیند و بر ضد نظام سرمایه‌داری، با مارش همبستگی، روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند. کارگران با مشت‌هایی گره...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است....

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه/ پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را گرامی می‌داریم

              کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را گرامی می‌داریم ستیز پنجاه و چهار ساله‌ی کانون نویسندگان ایران با سرکوب‌گرانی که بنیادشان بر لگدکوبِ آزادی مردمان بنا شده است، رنج‌ بسیار و نام سربلند کم ندارد. حالا سالی از...

انتشار«بیان آزاد» شماره‌ی ۱۰ «بیان آزاد» عنوان نشریه‌ی الکترونیکی کانون نویسندگان ایران است. دهمین شماره‌ی «بیان آزاد» به بزرگداشت بکتاش آبتین اختصاص یافته است.

  خبر انتشار«بیان آزاد» شماره‌ی ۱۰ «بیان آزاد» عنوان نشریه‌ی الکترونیکی کانون نویسندگان ایران است. دهمین شماره‌ی «بیان آزاد» به بزرگداشت بکتاش آبتین اختصاص یافته است. در پیشگفتار نشریه آمده است: «بکتاش آبتین عضو دلیر و ثابت قدم کانون بود و آن طور که خود می‌گفت عضویت در...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran  آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran.  ·  آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

بیانیهٔ مشترک کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»/ همسایه های همزبان افغانستانیِ ما

        بیانیه کانون نویسندگان ایران «در تبعید» انجمن قلم ایران «در تبعید» همسایه های همزبان افغانسانی ما ریشه های قومی، فرهنگی، تاریخی ما از ژرفای تاریخ تا به امروز به هم پیوسته و جدایی ناپذیرند. ما بیش از هر همسایهٔ دیگر در هر کجای این جهان، اشتراک فرهنگی- تاریخی...

احسان حقیقی/ برای دخترم شانا: برای تو با قصه های قشنگ-

                    برای دخترم شانا:   برای تو با قصه های قشنگ یه دنیا می سازم پر از رنگ و رنگ یه دنیا که تو دست تو جا بشه یه دنیا بزرگتر ازین جای تنگ   پر از کوه و دریا، ستاره، سرود چمنزار و گل های سرخ و کبود پر نور و پروانه و...

اعلامیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در بارهٔ یورش جدید به هموندان کانون نویسندگان ایران

  اعلامیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در بارهٔ یورش جدید به هموندان کانون نویسندگان ایران رژیم اسلامی حاکم بر ایران با بلاهت و نادانیِ ناب در کاربرد سیاست داخلی و خارجی، هر باره باعث بحران های بیهوده و پایان ناپذیر...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۲ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۱)

                  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۲ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آنچه می‌خوانید یادداشتی است از رضا خندان (مهابادی)، نویسنده، پژوهشگر و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران.

      کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آنچه می‌خوانید یادداشتی است از رضا خندان (مهابادی)، نویسنده، پژوهشگر و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران. بازمی‌گردم این یادداشت زمانی منتشر می‌شود که من در زندان هستم. حبسی دو پاره شده با اتفاقاتی چند. حکم ناعادلانۀ ما در مهر ۱۳۹۹ به...