کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۵ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۵ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان...

بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت درگذشت رضا براهنی

  رضا براهنی شاعر، منتقد، نظریه‌پرداز ادبی و داستان‌نویس برجسته ایرانی و از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران پس از تحمل سال‌ها تبعید درگذشت. او که روز جمعه ۵ فروردین‌ ماه ۱۴۰۱ در تورنتوی کانادا جهان را ترک کرد. وی یکی از چهره‌های دوران‌ساز فرهنگ و ادبیات...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

پیام شادباش کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت فرا رسیدن ۸ مارس روزِ جهانی زن

    پیام شادباش کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» به مناسبت فرا رسیدن روزِ جهانی زن پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی زن را به همۀ زنان جهان شاد باش می گوییم؛ به ویژه به زنان میهنمان که در دشوارترین و تاریکترین...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۰)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran   آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۴۰۰)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۹ بهمن تا ۶ اسفند ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است....

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌داریم

صفحۀ رسمی انجمن قلم ایران «در تبعید» کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌داریم بند سوم منشور کانون نویسندگان ایران: «کانون رشد و شکوفایی زبانن های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱۵ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...