کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran خبر بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran خبر بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد ساعاتی پیش محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد با یورش ماموران امنیتی حکومت بازداشت شدند. همچنین خانه‌ی این دو کارگردان سینما توسط ماموران تفتیش شده است و نزدیکان محمد رسول‌اف اعلام کرده‌اند که تفتیش خانه‌ی...

واویلا /    با سوگواران آبادان (شعر)     حسن حسام

واویلا       با سوگواران آبادان (شعر)                                         حسن حسام     واویلا        واویلا...   سِنج می زنند                   دَمّام می کوبند  سِنج می زنند                  دَمّام می کوبند                               مادران ؛ بر سینه می کوبند و قیّه می کَشند              مویه کُنان                     در آواز ِ شَروِه خوان                                         با خشمی دریاوار؛ تا مرگ گم شود و ملوانان ِمغروق،  از...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱ تا ۸ مهر ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۱ تا ۸ مهر ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران /چهل‌ونُه سال پیش در سحرگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار انقلابی، به همراه هم‌فکرش کرامت دانشیان به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

یاد ثقل زمین کجاست من در کجای جهان ایستاده‌ام؟ با باری از فریادهای خفته و خونین ای سرزمین من! من در کجای جهان ایستاده‌ام...؟ چهل‌ونُه سال پیش در سحرگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار انقلابی، به همراه هم‌فکرش کرامت دانشیان به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. گلسرخی...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است....

کانون نویسندگان ایران بیانیه: بیست و پنج سال دادخواهی

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه: بیست و پنج سال دادخواهی بیست و پنج سال پیش در آذرماه سال ۱۳۷۷، ماموران وزارت اطلاعات محمد مختاری، شاعر، محقق و عضو کانون نویسندگان ایران را در خیابان ربودند و به قتل رساندند. چند روز بعد درست ساعاتی پیش...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱)

    کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه‌ در اعتراض به موج اخیر سرکوب‌ها

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran بیانیه‌ در اعتراض به موج اخیر سرکوب‌ها در ادامه‌ی سرکوب فزاینده‌ی‌ ماه‌های اخیر و چند روز پس از بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفا آل‌احمد، خبر می‌رسد به خانه‌ی دادخواهان آبان نیز هجوم برده‌اند. در گیر‌ودار این یورش‌ها، خبرگزاری‌های حکومت نیز همچون...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۶ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...

کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۸ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰)

  کانون نویسندگان ایران kanoon nevisandegane iran آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۸ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰) | بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این...